Solidaarsus Kolumbia rahvaga

Solidaarsuskiri Kolumbia rahvaga

Esmaspäev, 10. mai 2021. Seistes silmitsi viimaste vägivalla, repressioonide ja võimu kuritarvitamise sündmustega, mille ohvrid on olnud Colombia riikliku streigi protestijad, teatame energiliselt: toetame maksureformi vastu seisvaid Colombia inimesi, samuti muud neoliberaalsed poliitikad suurettevõtete kasuks,

Küberfestival tuumarelvadeta

Küberfestival tuumarelvadeta

Maailmakodanikel on õigus tähistada ÜRO-s 22. jaanuaril 1 toimuva tuumarelvade keelustamise lepingu (TPAN) jõustumist. See on saavutatud tänu 2021 riigi allkirjale ja 86 ratifitseerimisele, mida täname julguse eest suure

TPAN-i jõustumisest

Teatis tuumarelvade keelustamise lepingu (TPAN) jõustumise ja ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 75 [i] 1. aastapäeva kohta seisame silmitsi „tuumarelvade likvideerimise põhimõttega“. 22. jaanuaril jõustub tuumarelvade keelustamise leping (TPAN).