Avasta kõik vägivalla päevast

Teatud konfliktide lahendamise vahendina ajaloo jooksul kasutatud vägivald on tekitanud tõsiseid probleeme erinevate kultuuride ja tsivilisatsioonide kooseksisteerimises. Praegu töötavad erinevad organisatsioonid iga päevaga, et edendada erinevate gruppide nähtavust, luues selliseid üritusi nagu vägivalla päev jms selle teemaga seotud päevad. Aasta jooksul võime leida erinevaid päevi, mille eesmärk on tõsta teadlikkust nähtavust vajavatest teemadest. Vägivallaga seotud päevade hulgast leiate olulisemad sündmused, näiteks rahvusvahelise vägivallatuse päeva. Ajalugu on võltsitud sõdade, lõputute võitluste ja inimõiguste rikkumiste põhjal. Impeeriumid on loodud tänu rahvaste hävitamisele, vabaduse rikkumistele ja inimelu üleküllusele. Sõltuvalt ajaloolisest perioodist on tsivilisatsioonid võltsinud erinevaid valitsusstruktuure ja rõhumist ning kuigi paljudes etappides on teatud kultuurid arendanud organisatsioone õiguste edendamiseks, on alati olnud rühmi, kes on jäänud õiguslikest piiridest välja, põhjustades tõrjutus ja vägivald nende suhtes.
5 / 5 (2 arvustused)

Millised on peamise vägivalla päevad?

Seotud sotsiaalsed liikumised rahvusvaheline vägivalla päev On mitmeid. Kalendris on mitu päeva vägivalda, keskendudes erinevatele elanikkonnarühmadele, näiteks:
  • Lapse vägivalla päev
  • 25i naistevastase vägivalla päev
  • Rahvusvaheline vägivalla päev, mis asub oktoobri 2is
  • Jaanuari 30, kooli vägivalla päev, mida me ei tohi segi ajada lapse vägivalla päevaga
  • Rahvusvaheline vägivalla ja rahu päev.
Kõik nad, kuigi nad töötavad teema eri valdkondades, keskenduvad oma jõupingutustele võitluses vägivalla vastu erinevates sektorites ja neil on ühine eesmärk: võimalus lõpetada igasugune vägivaldne tegevus, mis on maailmas olemas, võimaldades rahu jõuda kõikeni planeedi nurkades ja seega võivad sama kodaniku õigused ja kohustused olla samad

2 oktoober: rahvusvaheline vägivalla päev

rahvusvaheline vägivalla päevRahvusvaheline vägivalla päev oktoobri 2i mälestuseks on aeg Mahatma Gandhi sünni tähistamine. Ja see on see, et Gandhi filosoofia põhineb dialoogi kasutamisel mis tahes konflikti lahendamiseks. See oli 15. juuni 2007, kui ÜRO Peaassamblee teatas resolutsiooniga 61/271, et 2. oktoobril on valitud päev vägivallatus. Seda vägivallatuse päeva on kasutatud kogu maailmas viitena erinevate mainekate tegelaste mälestamiseks, kes on kogu oma elu näinud vaeva, et saavutada õiglasem ühiskond.

Miks vägivalla ja rahu päev?

Ülemaailmse vägivallatuse päeva kaadrikultuur on keskendunud võitlusele kodanikuõiguste ja sotsiaalsete muutuste eest, sest eesmärk on inimelu säilitamine, kasutades selleks rahu kui vahendit. Paljud imestavad, mis on vägivallatuse päev ja miks väidetakse rahu ja vägivallatuse päeva pidamist. Ja see on see, et eksperdid väidavad, et rahvusvahelise vägivallatuse päeva korraldamine aitab luua ülemaailmset teadlikkust vägivalla liigsest kasutamisest riikidevaheliste ja nende siseste konfliktide lahendamisel. Seetõttu on 2. oktoobril, vägivallatuse päeval, eri organisatsioonide jaoks võimalus juhtida sündmusi, mis muudavad vägivalla liigsuse maailmas nähtavaks nii otseselt kui ka alateadlikult. Selle vägivallatuse päeva aktiivseks kinnitamiseks võite osaleda marssidel, mida korraldatakse kogu maailmas, või liituda ühingutega, kes töötavad integratsioonivahendite kaudu rahu ja vägivalla päeva edendamisel. ja austa. Sel põhjusel, kui soovite osaleda linnades toimuvates erinevates toimingutes toimuva vägivallatuse päeval 2. oktoobril, on kõige parem pöörduda ühingu poole, mis on seotud vägivalla ja rahu päev ja pakkuda neile tööd. Tähtis on kuupäev teada saada, kuna on tavaline, et segane on mõte, et 2. november on rahvusvaheline vägivallatuse päev, kui peame rõhutama, et on 2. oktoober. Ja mõnikord leitakse Internetist vale teave, mis võib põhjustada segadust.

November 25 naistevastase vägivalla päev

See teema on üks aktuaalsemaid ja on praegu kõigi suus. Põhjus on see, et naistele suunatud vägivald on üks vigadest, mis raskendab tsivilisatsioonide solidaarsust. Tema 25 novembri rahvusvaheline päev naistevastase vägivalla vastu, on mõeldud nähtavaks tegema kõik vägivallamudelid, mida selle grupi suhtes rakendatakse ja mis on paljudel juhtudel põlatud või vaikus.

Selle kuupäeva olemasolu põhjus: novembri 25 naistevastase vägivalla päev

vägivalla ja rahu päev Naistevastane vägivald hõlmab muu hulgas selliseid tegusid ja olukordi nagu sooline vägivald, sünnitusabi vägivald, ahistamine, vägistamine või palkade ebavõrdsus. Kõik need olukorrad tähendavad, et naisi peetakse meestega võrreldes mitmes mõttes alamateks või pannakse neile soorollid lihtsalt seetõttu, et nad on naised, näiteks majahoidja või koduperenaise roll.

Miks julgustada novembri 25i päeva vägivalda tähistama?

Naiste soost tulenev vägivald on selle vastu võitlemisel üks levinumaid. Aastal 1993 avaldas ÜRO Peaassamblee deklaratsiooni naistevastase vägivalla likvideerimise kohta. Ja leitakse, et selle nõude lõpetamiseks 25 vägivalla ja rahu päev on vaja, et nii tüdrukud kui ka naised (kes moodustavad enam kui poole maailma rahvastikust) elaksid ilma hirmuta ja ilma koduvägivald, nende jaoks turvalises ja õiglases ühiskonnas. Ja kuigi on tõsi, et alates 25. novembrist 2017 on vägivald hakanud selle teema teadvustamisel teatavaid edusamme tegema, kuni õigusi ei saavutata, arvavad paljud, et maailma ühiskonnad ei liigu õiglaselt ja õiglaselt moraalse arengu poole, põhineb õigluse ja tolerantsi väärtustel.

Jaanuar 30 vägivalla ja rahu koolipäev

Jaanuar 30 vägivalla ja rahu koolipäev Tähistatakse India riikliku ja vaimse juhi Mahatma Gandhi surma mälestamist. Seda päeva tähistatakse alates 1964. aastast, kuid alles 1993. aastal, kui ÜRO seda tunnustas. Tema Jaanuar Rahvusvaheline vägivalla päev 30koolides peetakse rahu edendamiseks erinevaid õigusakte. See koolipäev on tavapärane, kui toimub vägivalla ja rahu tegevus, näiteks rahu ja vägivallatuse luguja laulud, mis on seotud rahuga, on samuti lauldud ja tekitavad olukorda, mis elab riigis või kusagil maailmas.

Miks tähistatakse jaanuaris 30is vägivalla ja rahu päeva?

Selle päeva valivad koolid väiksematega erinevate tegevuste läbiviimiseks. Neid päevi tähistatakse tavaliselt kogu lapsepõlves ja algstaadiumis ning on ette nähtud, et ka väikseimad teavad vägivalla ja rahu liikumist esindavaid tegelasi. Kõige esinduslikumate tegelaste hulgas on Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Calcutta ema Maria Teresa või Martin Luther King. On oluline, et alates lapsepõlvest töötaks väikelastega ülemaailmne vägivallatuse päev ja kõik päevad, mis on kaasatud rahu ja vägivallatuse päevaga seotud kalendrisse, näiteks rahvusvaheline vägivallavastane päev 25 Novembril 2i vägivalla päev oktoobris ja rahu või koolivaba vägivalla ja ahistamise päev.

19 novembri maailmapäev ilma laste ja noorte vastu suunatud vägivallata

vägivalla koolipäev19 on november laste ja noorte vägivalla päev, on ette nähtud nähtavaks teha noorimate suhtes toime pandud väärkohtlemine. See oli 2000. aasta, kui see päev määrati vaikimisi, et kehtestada riikide kiireloomulised ja tõhusad meetmed. Lisaks sellele tähistatakse 20. novembril sünergias rahvusvahelist lastepäeva. Seda laste vägivallatuse päeva kasutatakse teadlikkuse tõstmiseks selle kohta, millised on laste kuritarvitamise kõige levinumad tehnikad ja milliseid vahendeid nad saavad kasutada, et anda häiret nende ümber olevatele usaldusväärsetele täiskasvanutele.

Rahvusvaheline vägivalla ja seksuaalse kuritarvitamise ja ahistamise ennetamise päev

Laste ja noorte väärkohtlemine ja ärakasutamine on probleem, mis muretseb kogu maailma riikides. Ja seda tüüpi väärkohtlemine ei erista rassi, riiki, kultuuri ega sotsiaalset staatust. alaealiste vastu suunatud vägivalla ja vägivalla juhtumid on teinud sadu organisatsioone ja valitsussüsteeme alustama meetmeid ning rakendama haridussüsteeme ja häireid, nii et need juhtumid tehakse teatavaks ja võivad seega luua protokollid tegutsemiseks kõikides valdkondades: pered, haridusasutus kui vaba aja veetmise alad .

Lapse vägivalla näitajad

Eksperdid koostasid nimekirja kõige sagedasematest näitajatest, mida lapsed ja noored leiavad, kui nad kannatavad või on kannatanud kuritarvitamise korral:
  • Füüsilised sümptomid: intiimsete piirkondade kahjustused, nagu verejooks, põletik või infektsioon.
  • Psühholoogilised sümptomid: hirmud, foobiad, korduvad luupainajad, rahutu uni. Halb käitumine või juba omandatud oskuste taandumine.
  • Varane seksuaalkäitumine, perekonna ja kooli mäss, halb akadeemiline tulemuslikkus.
Käesolev juhend on loodud nii, et pereliikmed, sõbrad või haridustöötajad suudaksid kõige nooremates kuritarvituste tunnustes ära tunda, et nad ei peaks neile sellest suuliselt rääkima.

Lõplik avaldus vägivalla vastu suunatud rahvusvahelise vägivalla päeva kohta

Kahjuks näib, et kogu maailmas eksisteerivate sõjakonfliktide ja kõigis ühiskondades toime pandud vägivallatsemise tõttu, olgu nad siis tsiviliseeritud või mitte, on kogu aeg rahvusvaheline vägivallapäev. Sõltuvalt iga riigi kultuurist ja õigustega seotud edusammudest või tagasilöökidest võib täheldada erinevaid vägivallamudeleid. Paljud inimesed võivad arvata, et arenenud riikides pole vaja a-d hoida päevas vägivalla vastu, sest nad arvavad, et seda enam ei eksisteeri või seda, mis eksisteerib, on vähe või väärinud. Kuid kahjuks on asi hoopis vastupidine, vägivald on osa inimesest ja selle likvideerimiseks tuleb esmalt teadvustada selle olemasolu ja teha nähtavaks, millistel puhkudel see ilmsiks tuleb ja mida vägivallaks peetakse.

Rahvusvaheline vägivalla päevaks juhib Hispaania maailma marssi

Hispaaniat peetakse demokraatliku parlamentaarse monarhia esimeseks maailmariigiks põhiseadusega, mis väidetavalt kaitseb ja tagab õigused kõigile oma kodanikele. Kuid tõde on see, et kogu selle riigi viimase aja ajaloo jooksul on olnud nii maksimaalse kui ka kaudse vägivallaga olukordi. Perevägivald (kelle päev on 25. novembri vägivald) on endiselt üks peamisi raskusi, mis seda ühiskonda üle ujutab.
See on kogenud ka etappe, kus terrorism ohustas elanike igapäevaelu. Otsese otsese suurema murede protestide hulgas oli oktoobris Kataloonias elav 1i vägivald tänu referendumile, mida julgeolekujõud kärbisid, mis vägivaldselt ründas kodanikke. Selle asjaolu tõttu \ t Maailma vägivalla päev 2017 See oli eriti märkimisväärne. Kui võtta arvesse, et Hispaania on üks tsiviliseeritumaid ühiskondi ja vaatamata sellele on üksikisikute õiguste ja väärtpaberite kallaletungid nii suured, siis on lihtne ette kujutada, mis juhtub teistes riikides, kus demokraatia on madalamal või null tasemel või sukeldus sõtta Kõigil neil põhjustel on organisatsioone, mis edendavad inimeste õiguste eest võitlemist, nagu see on ka praegu Rahu ja vägivallatuse maailma märts, kes töötavad aasta-aastalt rahvusvaheliselt, et tõsta kodanike ja nende valitsuste teadlikkust vägivalla mittekasutamise tähtsusest.
5 / 5 (2 arvustused)