Avasta kõik vägivalla päevast

Teatud konfliktide lahendamise vahendina ajaloo jooksul kasutatud vägivald on tekitanud tõsiseid probleeme erinevate kultuuride ja tsivilisatsioonide kooseksisteerimises. Praegu töötavad erinevad organisatsioonid iga päevaga, et edendada erinevate gruppide nähtavust, luues selliseid üritusi nagu vägivalla päev ja sarnased päevad, mis on seotud selle teemaga. Aasta jooksul leiame erinevaid päevi, mille eesmärk on luua teadlikkus probleemidest, mis vajavad nähtavust. Vägivallaga seotud päevade hulgas võib leida selliseid esile tõstetud teemasid nagu rahvusvaheline vägivalla päev.

Ajalugu on võltsitud sõdade, lõputute võitluste ja inimõiguste rikkumiste alusel. Impeeriumid on loodud tänu rahvaste hävitamisele, vabaduse rikkumisele ja inimelu orjastamisele. Sõltuvalt ajaloolisest perioodist on tsivilisatsioonid loonud erinevaid valitsusstruktuure ja rõhumist ning kuigi paljudes etappides on teatud kultuurid arendanud asutusi õiguste edendamiseks, on alati olnud rühmi, mis on jäänud väljapoole õiguslikku marginaali, põhjustades tõrjutus ja vägivald nende vastu.

Millised on peamise vägivalla päevad?

Seotud sotsiaalsed liikumised rahvusvaheline vägivalla päev On mitmeid. Kalendris on mitu päeva vägivalda, keskendudes erinevatele elanikkonnarühmadele, näiteks:

  • Lapse vägivalla päev
  • 25i naistevastase vägivalla päev
  • Rahvusvaheline vägivalla päev, mis asub oktoobri 2is
  • Jaanuari 30, kooli vägivalla päev, mida me ei tohi segi ajada lapse vägivalla päevaga
  • Rahvusvaheline vägivalla ja rahu päev.

Kõik nad, kuigi nad töötavad teema eri valdkondades, keskenduvad oma jõupingutustele võitluses vägivalla vastu erinevates sektorites ja neil on ühine eesmärk: võimalus lõpetada igasugune vägivaldne tegevus, mis on maailmas olemas, võimaldades rahu jõuda kõikeni planeedi nurkades ja seega võivad sama kodaniku õigused ja kohustused olla samad

2 oktoober: rahvusvaheline vägivalla päev

rahvusvaheline vägivalla päevRahvusvaheline vägivalla päev oktoobri 2i mälestuseks on aeg Mahatma Gandhi sünni tähistamine. Ja Gandhi filosoofia põhineb dialoogi kasutamisel mis tahes konflikti lahendamiseks.

See oli 15i aasta 2007, kui ÜRO Peaassamblee, mis kuulutati välja resolutsiooni 61 / 271 kaudu, et oktoobri 2i vägivald on valitud päev. Seda vägivalla päeva on kasutatud kui ülemaailmset viidet erinevate kuulsate inimeste mälestamiseks, kes on kogu oma elu jooksul võitnud õiglasema ühiskonna saavutamiseks.

Miks vägivalla ja rahu päev?

Maailma vägivalla päeva kujundav kultuur on keskendunud võitluseks kodanikuõiguste ja sotsiaalsete muutuste eest, sest see, mis on mõeldud inimelu säilitamiseks rahu kui vahendina, on mõeldud.

Paljud ei tea, milline on vägivalla päev ja miks väidetakse rahu ja vägivalla päeva. Ja kas see on ekspertide sõnul rahvusvaheline vägivalla päev, aitab luua globaalset teadlikkust vägivalla liigsest kasutamisest riikide ja nende vaheliste konfliktide lahendamisel.

Sellepärast on 2i oktoobri vägivallatööpäev eri organisatsioonidele võimalus juhtida sündmusi, mis muudavad nähtavaks maailma otseselt ja kaudselt vägivalda. Selle vägivalla päevaks tunnistamiseks võite aktiivselt osaleda kogu maailmas korraldatud marssidel või ühendada ühendustega, mis edendavad rahu ja vägivalla päeva loomist integratsioonivahendite kaudu. ja austus.

Sel põhjusel, kui soovite osaleda oktoobris 2i vägivalla päeval, mis toimub erinevates linnades toimuvatel sündmustel, on kõige parem pöörduda assotsiatsiooniga, mis on seotud vägivalla ja rahu päev ja pakkuda neile tööd.

On oluline teada saada kuupäeva, sest on tavaline, et tekib segaduses mõtlemine, et see on novembri 2i rahvusvaheline vägivalla päev, kui peame rõhutama, et see on oktoobri 2. Ja see on mõnikord internetis vale teave, mis võib põhjustada segadust.

November 25 naistevastase vägivalla päev

See teema on üks kõige olulisemaid ja on praegu kogu maailma suus. Põhjuseks on see, et naistevastane vägivald on üks probleemidest, mis muudavad tsivilisatsioonide jaoks solidaarsuse suunas raskeks.

El 25 novembri rahvusvaheline päev naistevastase vägivalla vastu, on mõeldud nähtavaks tegema kõik vägivallamudelid, mida selle grupi suhtes rakendatakse ja mis on paljudel juhtudel põlatud või vaikus.

Selle kuupäeva olemasolu põhjus: novembri 25 naistevastase vägivalla päev

vägivalla ja rahu päev

Naistevastane vägivald hõlmab muu hulgas selliseid tegusid ja olukordi nagu sooline vägivald, sünnitusvägivald, ahistamine, vägistamine või palga ebavõrdsus.

Kõik need olukorrad tähendavad seda, et naisi peetakse paljudes aspektides meestega võrreldes halvemaks või neile määratakse soolised rollid üksnes naiseks olemise, hooldaja või koduperenaise rolli tõttu.

Miks julgustada novembri 25i päeva vägivalda tähistama?

Naiste soost tulenev vägivald on selle vastu võitlemisel üks levinumaid. Aastal 1993 avaldas ÜRO Peaassamblee deklaratsiooni naistevastase vägivalla likvideerimise kohta. Ja leitakse, et selle nõude lõpetamiseks 25 vägivalla ja rahu päev on vaja, et nii tüdrukud kui ka naised (kes moodustavad enam kui poole maailma rahvastikust) elaksid ilma hirmuta ja ilma koduvägivald, nende jaoks turvalises ja õiglases ühiskonnas.

Ja kuigi on tõsi, et alates 25i novembrist on 2017i vägivald selle teema teadvustamisel mõningaid edusamme teinud, kuni õigusi ei saavutata, arvavad paljud, et maailma ühiskonnad ei edenda õiglaselt ja õiglaselt moraalse arengu suunas, põhinevad õigluse ja sallivuse väärtustel.

Jaanuar 30 vägivalla ja rahu koolipäev

Jaanuar 30 vägivalla ja rahu koolipäev Tähistatakse Mahatma Gandhi surma mälestust, kes oli India rahvuslik ja vaimne juht. Seda päeva tähistatakse aastast 1964, kuid alles aasta 1993i ajal, kui ÜRO selle tunnustas.

El Jaanuar Rahvusvaheline vägivalla päev 30koolides peetakse rahu edendamiseks erinevaid õigusakte. See koolipäev on tavapärane, kui toimub vägivalla ja rahu tegevus, näiteks rahu ja vägivallatuse luguja laulud, mis on seotud rahuga, on samuti lauldud ja tekitavad olukorda, mis elab riigis või kusagil maailmas.

Miks tähistatakse jaanuaris 30is vägivalla ja rahu päeva?

Õppekeskused valivad selle päeva erinevate tegevuste läbiviimiseks väikestega. Need päevad peetakse tavaliselt kogu lapse ja algstaadiumis ning on mõeldud, et väikesed teavad vägivalla ja rahu liikumist esindavaid näitajaid. Kõige tüüpilisemate näitajate hulgas on Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Kalkutta ema Maria Teresa või Martin Luther King.

Oluline on, et lapsepõlvest saaksid me töötada noorima lapse vägivalla päeval ja kogu päeva, mis on seotud rahu ja vägivalla päevaga seotud kalendriga, näiteks rahvusvaheline vägivallavastane päev 25 November, 2i vägivalla päev oktoobris ja rahu või koolivaba vägivalla ja ahistamise päev.

19 novembri maailmapäev ilma laste ja noorte vastu suunatud vägivallata

vägivalla koolipäev19 on november laste ja noorte vägivalla päev, kavatsetakse teha nähtavaks kõige noorema suhtes toime pandud kuritarvitus. See oli 2000i aastal, kui see päev oli vaikimisi määratud selleks, et kehtestada kiireloomulised ja tõhusad meetmed. Lisaks tähistatakse novembri 20i sünergias Rahvusvahelise Laste Päeval.

Seda lastevastast vägivalda kasutatakse selleks, et tõsta teadlikkust alaealiste kuritarvitamise kõige tavalisematest meetoditest ja milliseid vahendeid nad saavad kasutada nende ümber olevate usaldusväärsete täiskasvanute äratuskellade tõstmiseks.

Rahvusvaheline vägivalla ja seksuaalse kuritarvitamise ja ahistamise ennetamise päev

Laste ja noorte kuritarvitamine ja ekspluateerimine on probleem, mis puudutab kõiki riike kogu maailmas. Ja see, et selline kuritarvitamine ei erista rassi, riiki, kultuuri ega sotsiaalset staatust.

osa alaealiste vastu suunatud vägivalla ja vägivalla juhtumid on teinud sadu organisatsioone ja valitsussüsteeme alustama meetmeid ning rakendama haridussüsteeme ja häireid, nii et need juhtumid tehakse teatavaks ja võivad seega luua protokollid tegutsemiseks kõikides valdkondades: pered, haridusasutus kui vaba aja veetmise alad .

Lapse vägivalla näitajad

Eksperdid koostasid nimekirja kõige sagedasematest näitajatest, mida lapsed ja noored leiavad, kui nad kannatavad või on kannatanud kuritarvitamise korral:

  • Füüsilised sümptomid: intiimsete piirkondade kahjustused, nagu verejooks, põletik või infektsioon.
  • Psühholoogilised sümptomid: hirmud, foobiad, korduvad luupainajad, rahutu uni. Halb käitumine või juba omandatud oskuste taandumine.
  • Varane seksuaalkäitumine, perekonna ja kooli mäss, halb akadeemiline tulemuslikkus.

Käesolev juhend on loodud nii, et pereliikmed, sõbrad või haridustöötajad suudaksid kõige nooremates kuritarvituste tunnustes ära tunda, et nad ei peaks neile sellest suuliselt rääkima.

Lõplik avaldus vägivalla vastu suunatud rahvusvahelise vägivalla päeva kohta

Kahjuks tundub, et kogu aeg on rahvusvaheline vägivalla päev kogu maailmas eksisteerivate konfliktide ja kõigi ühiskondades toime pandud kuritarvituste tõttu, olgu nad siis tsiviliseeritud või mitte.

Sõltuvalt iga riigi kultuurist ja selle edusammudest või tagasilöökidest võib täheldada erinevaid vägivalla mudeleid. Paljud inimesed võiksid arvata, et arenenud riikides ei ole vaja tähistada päevas vägivalla vastu, sest nad eeldavad, et seda enam ei eksisteeri või on vähe või ära teeninud.

Kuid kahjuks on see vastupidine, vägivald on osa inimolendist ja selle esmase likvideerimiseks on vaja tõsta teadlikkust selle olemasolust ning teha nähtavaks, millistel juhtudel kerkib esile ja mida peetakse vägivallaks.

Rahvusvaheline vägivalla päevaks juhib Hispaania maailma marssi

Hispaania on riik, mida peetakse demokraatliku parlamentaarse monarhia esimeseks maailmaks, põhiseadusega, mis väidetavalt kaitseb ja annab õigusi kõigile oma kodanikele.

Tõde on aga see, et kogu selle riigi viimase ajaloos on esinenud nii otseseid kui ka kaudseid maksimaalse vägivalla olukordi. Koduvägivald (mille päevaks on 25i novembri vägivald) on jätkuvalt üks peamisi raskusi selle ühiskonna üleujutamisel.

See on kogenud ka etappe, kus terrorism ohustas elanike igapäevaelu. Otsese otsese suurema murede protestide hulgas oli oktoobris Kataloonias elav 1i vägivald tänu referendumile, mida julgeolekujõud kärbisid, mis vägivaldselt ründas kodanikke. Selle asjaolu tõttu \ t Maailma vägivalla päev 2017 See oli eriti oluline.

Kui arvestada, et Hispaania on üks tsiviliseeritud ühiskondi ja sellest hoolimata tehakse üksikisikute õiguste ja julgeoleku vastu nii palju rünnakuid, on lihtne ette kujutada, mis toimub teistes riikides, kus demokraatia tase on madalam või puudub. sõjas.

Kõigil neil põhjustel on organisatsioone, mis edendavad võitlust inimeste õiguste eest, nagu see on ka Rahu ja vägivallatuse maailma märts, kes töötavad aasta-aastalt rahvusvaheliselt, et tõsta kodanike ja nende valitsuste teadlikkust vägivalla mittekasutamise tähtsusest.

See veebisait kasutab oma ja kolmandate osapoolte küpsiseid oma õigeks toimimiseks ja analüütilistel eesmärkidel. See sisaldab linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, millel on kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika, mida võite või mitte nõustuda, kui neile juurde pääsete. Klõpsates nuppu Nõustu, nõustute nende tehnoloogiate kasutamisega ja teie andmete töötlemisega nendel eesmärkidel.    Ver
privaatsus